Liten Logo

Knappar
  Företaget

Företaget ägs av Eva o Gunnar Engmalm i andra generationen. Läs mer nedan för kort historik om företagets verksamhet.

Lite historik
1922 avstyckades ett markområde från stamhemmanet Boda Västergård o kallades Sjövik. Det byggdes en huvudbyggnad för att bli lärarbostad för folkskollärare K.O. Norlén o hans hustru. Skolan låg då rakt över gatan sedan 1911 då skolan byggdes. Året tidigare 1910 byggdes Missionshuset över gatan. Från o med 1934 övergick byggnadens ägo o nytta från skollärarbostad till att innehålla boende för personer i omsorg och vård. Därefter har denna fastighet varit en central del genom tiden i de olika företagens verksamhet o regi. Bostadshus/personavilla byggdes 1934 då på tomtområdet intill, närmare samhället. Under perioden 1934 - 1954 bedrevde olika ägarna Kastensson, Liv och Haraldsson vårdverksamhet. 1954 kom makarna Sven och Helga Engmalm med dotter Kerstin från Växjö o övertog verksamheten. Ett flertal om- o tillbyggnader genomfördes vid Sjöviks Sjukhem som verksamheten kallades o som de bedrev fram till år 1978. Då var det dags för ny generation syskonen Gunnar Engmalm och Kerstin Levison att fortsätta drift o utveckling av behandlingsverksamheten.

Sedan 1994 är Gunnar o Eva Engmalm ägare av företaget. Vårdhemsverksamheten avslutades 2002. Företaget namnändrades då till Sjövik Konsult AB i samband med övergång till ny verksamhet. Under Perioden 2002-11 - sista januari 2013 har företagets fastighet varit uthyrd till kommunens förskola i Stensjön. Ett 50 tal barn har varit inskrivna samtidigt. Under perioden har företaget svarat för förskolans yttre skötsel som grönytor och snöröjning mm. Efter kommunalt beslut att bygga ny förskola på orten åt 2012 önskarvi personal o barn lycka till i de nybyggda lokalerna på andra sidan gatan. 

Fastigheten Boda 3:16 avyttras år 2013 med tomt som förskolan har disponerat o vi hälsar våra nya grannar välkomna.

Fr.o.m. år 2013 erbjuder Sjövik Konsult AB grönyteskötsel samt snöröjning med företagets maskiner. Bla görs snöröjning av nya förskolans ytor, samt trottoarer genom Stensjön. Utför även köruppdrag med buss o lastbil.

 

 

 

 

Sjövik Konsult AB Sävövägen 17 571 73 STENSJÖN
Telefon 0380-910 04 Mobil 070-571 98 01
E-post
info(at)sjovik.se